Visas program för avslöjande av sårbarheter

Cybersäkerhet är avgörande för Visa och vi vill underlätta utbytet av information om potentiella sårbarheter, fastställa regler för sårbarhetstester samt tillhandahålla en säker hamn (Safe Harbor) för personer som följer dessa regler.

Inledning

På Visa är cybersäkerhet en central del av våra värderingar. Vi vill att du hör av dig om du har information relaterad till potentiella säkerhetsproblem i Visas produkter, tjänster, webbplatser eller applikationer. Vi har upprättat detta program för avslöjande av sårbarheter för att underlätta vårt utbyte av information om potentiella sårbarheter, fastställa regler för sårbarhetstestning och tillhandahålla en säker hamn (Safe Harbor) för personer som följer dessa regler.

Förväntningar

Programregler

Säker hamn (Safe harbor)

Rapportera en sårbarhet

Visa använder HackerOne för att triera och validera ansvarsfullt avslöjade sårbarhetsrapporter. Skicka in din rapport.