Viktig information: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Storbritannien och Schweiz