• Visa Consulting & Analytics

    Genom att arbeta med Visa Consulting & Analytics får ni tillgång till nya perspektiv och affärsinikter, de senaste ekonomiska trenderna och data drivna lösningar som skapar förutsätningar för tillväxt.

Chart depicting a drop, then upward trajectory.
A mobile device with a star on its screen next to a credit card with a star on it.
Two arrows connecting two people in a circular shape.
Illustration of a secured padlock representing diligently managed risk and fraud.
A hand with its pointer finger pressing down on the screen of a mobile device.
A bar graph with four bars growing from small to large.


Kontakta Visa Consulting & Analytics

Kontakta din Visa-representant för att ta reda på mer om hur vi kan hjälpa dig. Du kan också skicka ett e-postmeddelande.