Coronavirus: Vägledning för innehavare av Visa-kort

Viktig information till dig som betalar med Visa betal- eller kreditkort

using tablet and card

Vad är en kortreklamation och hur gör jag en förfrågan om det är något jag kan använda?

Man making Visa Chargeback card payment via mobile

När och hur kan jag kräva en återbetalning?


Resor som avbryts på grund av coronaviruset