Policy för integritetsskydd och hantering av personlig information

I denna policy innebär “vi”, “oss” eller “vår” Visa.se, Visaeurope.com och tillhörande webbsidor. När du besöker vår webbplats kan du förse oss med personlig information. Den här policyn beskriver vilken information vi samlar in och hur vi hanterar den.

Vi värdesätter din integritet och vi vill att du har tillgång till den information du behöver för att fatta dina egna beslut om din integritet och den personliga information du delger oss.

I. Övergripande

Vilken personlig information vi samlar in och hur vi använder den:

När du besöker Visa.se eller Visaeurope.com fångar vi upp din Internetleverantörs domännamn (t.ex. ”aol.com”), det land du befinner dig i och mönstret i hur du rör dig från sida till sida (dvs. hur du klickar dig fram).

Den information vi samlar in på Visa.se eller Visaeurope.com kan komma att användas för att förbättra webbplatsens användarvänlighet, t.ex. genom att:

  • Omorganisera webbplatsen på det mest användarvänliga sättet
  • Kommunicera specialerbjudanden till dig om du väljer att ta emot sådana meddelanden
  • Svara på dina frågor och/eller förslag

Vid vissa tillfällen kan vi samla in information från dig om du skickar ett e-postmeddelande till oss eller på annat sätt efterfrågar information från oss.

Vänligen notera att denna information från dig kan komma att hanteras utanför ditt lands eller din regions gränser, men kommer alltid att erhålla ett fullgott integritetsskydd.

Webbläsare och cookies:

Visa.se och Visaeurope.com nyttjar så kallad cookies-teknologi för att föra statistik över hur webbplasten används. En cookie, kaka, är en textbaserad datafil som en webbplats kan begära att få spara i besökarens dator. Den innehåller information som en webbplats kan behöva för att föra statistik, som till exempel vilka sidor som besöks, vad som laddas ned, Internetleverantörens domännamn och ursprungsland och adresserna till de webbplatser som besöks precis innan eller precis efter att besökaren går in på Visa.se eller Visaeurope.com. Med denna information kan vi urskilja mönster för hur besökare klickar sig runt (dvs. vilka vägar en besökare tar när denne rör sig från sida till sida).

Vi använder också en vanlig webserver för att räkna antalet besökare och utvärdera webbplatsens tekniska kapacitet. Vi använder denna information för att ta reda på hur många som besöker Visa.se respektive Visaeurope.com, för att arrangera sidorna på ett mer användarvänligt sätt samt att göra innehållet mer användbart för våra besökare. Vi registrerar information om trafiken på webbplatsen, men inte information om individuella besökare.

För att surfa utan cookies kan du konfigurera din webbläsare för att avvisa alla cookies, eller att meddela när en cookie sparas. (Alla webbläsare är olika, så kontrollera ”Hjälp” menyn i din webbläsare för att få reda på hur du ändrar inställningen för cookies.)

Undersökningar:

Ibland genomför Visaeurope.com undersökningar via vår webbplats. Om du väljer att delta använder vi ditt svar för att producera undersökningsresultat och ibland publicera dessa aggregerade resultat på webbplatsen. Vi använder endast dessa svar som anonym statistik. Vi kommer aldrig att sälja eller hyra/låna ut sådan information till tredje part.

E-post, e-postlistor och andra tjänster:

När du skickar ett e-postmeddelande till oss så använder vi din e-postadress för att tacka för din kommentar och/eller svara på din fråga. Vi kommer att spara denna kommunikation ifall vi kommunicerar ytterligare. Utöver vårt initiala svar, kommer vi aldrig att använda din e-postadress för att skicka några oombedda meddelanden eller information. Vi kommer inte heller att dela med oss av informationen eller sälja den till någon annan för sådant ändamål.

När du efterfrågar information eller andra tjänster via e-post, använder vi din e-postadress och annan information du förser oss med oss för att skicka den information eller de tjänster du efterfrågat till dess att du ber oss att avstå (genom att använda ”unsubscribe” instruktionen som skickas med varje e-postmeddelande och/eller som finns på webbplatsen där du angav ditt intresse), eller till dess då tjänsten upphör att existera. Vi kommer inte att använda din adress eller annan information du förser oss med för att skicka några oombedda meddelanden eller information (såtillvida detta inte utgör en del av den tjänst du efterfrågat), vi kommer heller inte att dela med oss av eller sälja/låna ut informationen till tredje part för sådant ändamål.

Vi begränsar den personliga information vi samlar in till vad som är relevant för de tjänster vi erbjuder dig.

Länkar till andra webbplatser:

Kom ihåg att när du använder en länk för att gå från Visaeurope.com till en annan webbplats så gäller inte längre denna policy och samma regler som för Visaeurope.com. När du surfar och interagerar med någon annan webbplats, inklusive en webbplats som har en länk på Visaeurope.com, så är det den webbplatsens regler och policies som gäller. Vi rekommenderar dig att ta del av regler och policies för de webbplatser du besöker för att förstå hur de samlar in, använder och anger personlig information.

Vår policy kring delgivande av din personliga information:

Vår policy är enkel: Under inga omständigheter vare sig säljer eller lånar/hyr vi ut din personliga information till tredje part.

II. Val

Hur du kan bestämma vilken information du får från oss:

Om du skickar ett e-postmeddelande eller på annat sätt väljer att kommunicera med oss kan vi komma att fråga om du vill få regelbundna e-postmeddelanden med uppdateringar, såsom nya tjänster eller specialerbjudanden knutna till webbplatsen. Vi kommer endast att skicka sådana uppdateringar efter ditt samtycke. Du kan närsomhelst välja att avstå från dessa e-postmeddelanden. Följ bara de instruktioner som inkluderas i e-postmeddelandet eller skicka ett svar med ditt önskemål.

Om du inte explicit väljer att erhålla informationsmeddelanden/uppdateringar så kommer de enda e-postmeddelanden du får från Visa Europe att utgöra svar på de frågor du skickar till oss.

III. Säkerhet

Hur vi bibehåller en hög säkerhetsnivå kring den personliga information du förser oss med:

Säkerheten kring din personliga information är mycket viktig för oss och vi skyddar all personliga information vi samlar in. Visa.se och Visaeurope.com använder brandväggar och har säkerhetsåtgärder på plats i de fysiska lokalerna för att skydda mot förlust, missbruk och modifiering av information som vi har samlat in från dig via vår webbplats. Tredje part som hanterar personlig information på uppdrag av oss är bunden till avtalsenliga förpliktelser för skyddande av personlig information som är minst i nivå med denna policy.

IV. Kundtjänst

Förändringar i hantering av personlig information på Visaeurope.com

Visaeurope.com förbehåller sig rätten att förändra denna policy närsomhelst, men kommer inte att minska nivån i skyddet av personlig information som beskrivs häri. Läs också webbplatsreglerna på Visaeurope.com. Visa tar integritetsskydd på stort allvar och avser att ligga i framkanten vad gäller policies kring personlig information och dataskydd. Vi kommer emellanåt att uppdatera vår integritetspolicy och publicera dessa uppdateringar på denna sida. Du är ansvarig för att återbesöka denna sida för att ta del av våra uppdateringar.

Kontakta Visaeurope.com:

Vänligen notera att varje gång du skickar någon information till oss i samband med någon Visaeurope.com relaterad tjänst, så samtycker du till att vi hanterar denna information i USA som är nödvändigt för att tillhandahålla de tjänster du efterfrågat.

Om du har frågor, kommentarer, synpunkter eller klagomål kring Visaeurope.coms integritetspolicy och/eller hur den påverkar dig, tveka inte att kontakta oss via e-post (på engelska) europeanmedia@visa.com.

Visa Europe Limited, engelskt org.nr 5139966
Visa Europe Service Inc., engelskt org.nr BR007632
Moms reg.nr GB840111776