Välkommen till Visa integritetscenter

Visa uppskattar ditt förtroende och respekterar din integritet. Integritetscentret har skapats för att informera dig om hur vi använder dina personuppgifter och hur du kan hantera dina val av integritetsinställningar.

Din integritet

Läs mer om vårt integritetsåtagande, läs våra integritetsmeddelanden, om dina integritetsinställningar och sök svar på vanliga frågor.

Vårt åtagande

Visa är angelägna om att skydda integriteten och säkerheten i dina personuppgifter. Uppgifter som du lämnar till Visa gör att vi kan tillhandahålla den bästa upplevelsen av våra produkter och tjänster till dig. Vi driver ett särskilt globalt integritetsprogram som skyddar alla personuppgifter som vi samlar in och som bidrar till att säkerställa att personuppgifter hanteras på rätt sätt i hela världen.

Att förtjäna och vidmakthålla ditt förtroende är vår viktigaste uppgift. Visa åtar sig att vara transparenta gällande vårt integritetsarbete och vi vill att du ska känna dig trygg i samarbetet med oss. Via länkarna nedan hittar du information om hur vi hanterar personuppgifter.

Kontakta oss direkt om du har några andra frågor. Våra kontaktuppgifter finns i sektionen ”Hur kan jag kontakta Visa angående integritetsfrågor” bland ”Frågor och svar” nedan.


Integritetsmeddelanden

Läs vårt Globalt integritetsmeddelande  

Ytterligare meddelanden

För Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)  


Dina integritetsinställningar

Visa erbjuder olika sätt att kommunicera med dig och använda dina uppgifter. Du kan läsa om dina valmöjligheter i det globala integritetsmeddelandet eller använda dessa länkar för att hantera dina inställningar på Visa och vissa av våra tredjepartsannonsörer.

Visa marknadsföringslösningar – avstå

Läs mer om att avstå från Visas marknadsföringslösningar.

Ställa in annonspreferenser

Våra tjänsteleverantörer samlar in information om din användning av denna webbplats, för att anpassa vilka annonser som visas för dig här och på andra webbplatser. Med detta verktyg kan du avstå från att uppgifterna används för reklam baserad på ditt onlinebeteende genom Evidon.

Network Advertising Initiative (NAI)

Network Advertising Initiatives (NAI:s) sida om att avstå finns information om var du kan få veta mer om skräddarsydda onlineannonser och dina möjligheter att avstå.

Adobes marknadsföringsmoln (Adobe Marketing Cloud)

Vi kan marknadsföra till dig via ”riktade” eller ”intressebaserade” annonser baserat på dina intressen och aktiviteter online. Integritetsinställningar för Adobes marknadsföringsmoln finns här.

Google

Mer information om riktade annonser från Google, Google Analytics och möjligheter att avstå

Facebooks cookiefiler och reklam

Mer information om Facebooks cookiefiler, reklam och möjligheter att avstå

Twitters cookiefiler och reklam

Mer information om Twitters cookiefiler, reklam och möjligheter att avstå


Frågor och svar

Find answers to common privacy related questions here.

Var kan jag få veta mer om hur Visa samlar in, använder och lämnar ut mina uppgifter?

Varje produkt, tjänst och plattform från Visa har ett integritetsmeddelande med information om vilka personuppgifter som samlas in, hur de används och lämnas ut. Sök efter länken ”integritet” nedtill på varje sida. De flesta av Visas webbplatser länkar till Visas globala integritetsmeddelande men för vissa plattformar finns separata integritetsmeddelanden. 

Jag vill veta hur andra företag använder mina personuppgifter, exempelvis Visa-kortutgivare och kampanjpartners. Var hittar jag det relevanta integritetsmeddelandet?

Visas integritetsmeddelanden gäller endast hur Visa Inc. och dess samarbetsparter använder och vidareförmedlar uppgifter. Kontakta den bank eller aktör som har utfärdat ditt Visa-kort för att få veta mer om deras integritetsstandarder. Om du deltar i en kampanj eller i ett erbjudande hos en tredje part (exempelvis ett inlösenställe eller en resepartner), kan du även läsa integritetsmeddelandet som ges av det företaget eller webbplatsinnehavaren.

Vilka åtgärder vidtar Visa för att skydda mina uppgifter?

Vi använder fysiska, tekniska, organisatoriska och administrativa skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst eller förlust.

Vilka skyddsåtgärder vidtar Visa vid överföring av personuppgifter utanför Europa?

Visas interna dataöverföring över landsgränser täcks av avtal godkända av EU-kommissionen, som kallas standardavtalsklausuler.

Vem kan jag kontakta på Visa beträffande integritetsfrågor?

Du kan kontakta Visas globala integritetsavdelning via e-post privacy@visa.com eller brev till:

Visa Global Privacy Office
900 Metro Center Blvd.,
Foster City, CA, 94404 USA