Skydda din verksamhet

Lär dig grunderna. Även om de flesta försäljningstransaktioner behandlas, publiceras och betalas med få bekymmer har Visa en effektiv process för att lösa tvister.

Skydda din verksamhet med rätt information

Tvister hänvisar till omvändning av värdet (i sin helhet eller delvis) av en transaktion gjord av kortinnehavaren till inlösaren, och normalt av den inlösande banken till inlösenstället. Tvister kan bli dyra för inlösenstället eftersom man kan förlora både summan för transaktionen och relaterade varor, och detta kan även leda till interna hanteringskostnader.


Hantera en tvist

Erbjud korrekt information snabbt.

Steg 1: En kortinnehavare ifrågasätter en transaktion

En kortinnehavare kontaktar sin utgivare för att ifrågasätta en ändring på sitt kontoutdrag.

Steg 2: Hitta transaktionskvittot

Din inlösare kontaktar dig för en korrekt kopia av sina registrerade transaktioner.

Steg 3: Skicka en kopia till din inlösare

Faxa eller mejla snabbt en korrekt, läsbar kopia för att sköta processen på rätt sätt.

Undvika tvister

Här kommer några få tips:

Vill du läsa mer?

För ytterligare information om tvisteregler eller praxis, kontakta din inlösare/bearbetare.