Research + Insights

Ny studie: Mobilbetalningar på väg att slå igenom i Sverige

Nytt undersökningsresultat visar att framtidens betalningar snart är här – svenska företag borde agera, menar Visas expert.

By Eilin Schjetne, Product director, Norden

Ny studie från Sverige: Mobilbetalningar på väg  att slå igenom – detta måste företag göra nu

Nya siffror visar hur mobilen tagit en naturlig plats i floran av olika betal- och handelsmöjligheter över hela Norden. En majoritet – 56 procent – av personerna i Norden har någon gång använt sin mobil för att betala i butik. En av fyra uppges också använda wallets varje vecka för att betala för ett köp. Dessutom har aktörer som Swish i Sverige och Vipps i Norge vuxit till naturliga spelare på marknaden. Det är inte heller bara när pengar ska flyttas mellan personer, utan även vid betalningar till företag. Det kommer fram av en ny studie från Deloitte och Visa, där betalvanorna har undersökts i de nordiska länderna.

Sverige sticker ut – mobila betalningar växer

Sverige är ett av länderna som sticker ut när det gäller att anpassa sig för nya betalsätt – inte minst kopplade till mobilen. Två av tre personer i Sverige har någon gång betalat med mobilen i en butik och 84 procent har kollat sitt bankkonto med mobilen. Den svenska mobilhandelsmarknaden väntas också fortsätta växa snabbt. En prognos från Deloitte visar att tillväxten kommer vara 12 procent under 2020. Denna utveckling sker i takt med att mobilen blir en tydligare betalväg för många kunder.

Handeln online och i butik är däremot inte det enda tecknet på att mobilen kommer fortsätta vinna mark och pressa hela samhällen att anpassa sig. I London infördes redan 2012 blippbetalningar med betalkort i kollektivtrafiken, vilket sen har spridit sig till flera andra metropoler. Då betalkort lätt läggs in i mobilen, har dessa förändringar skapat en större generell acceptans för att använda mobilen vid betalningar.[1]

Blippbetalningar i kollektivtrafiken är nu på väg även till Norden med Sverige som första anhalt. Redan 2019 lanserades möjligheten att blippa sitt betalkort i Skånes kollektivtrafik, och under 2020 planeras tjänsten att släppas även i Stockholm. En förändring som väntas komma att driva på den mobila betalningsviljan ännu mer bland svenskarna.

Experten: Så måste du anpassa företaget för mobila betalningar

Det är uppenbart att mobilbetalningar kommer fortsätta växa och slå sig in på marknaden. Vad kommer detta att innebära för företag inom både e-handel och fysisk handel? Visas expert Eilin Schjetne, Product director i Norden och Baltikum samt ansvarig för realtidsbetalningar, tror att det finns flera saker att göra direkt.

För det första:Det blir nödvändigt att mobilanpassa alla steg längs betalkedjan. Oavsett om betalningen sker vid en kassa online eller i fysisk butik, är det centralt att betalningen kan ske smidigt med hjälp av mobilen. Undersök att butiken lever upp till de nya PSD2-kraven, för att undvika att köp stoppas och skapar friktion i processen. Samma gäller i frågan om krav på konto eller lösenkoder – kunders acceptans för en seg betalprocess är väldigt låg. Gör därför hela processen så sömlös som möjligt.

För det andra: Se möjligheterna. Med en ökad acceptans för att betala med mobilen, minskar också avståndet mellan kunden och butiken. Detta kan användas för att bygga vidare på relationen med hjälp lojalitetsprogram som helt utgår från mobilen. Flera fintechs utgår från detta och utvecklar appar med chattfunktioner direkt butiken, notifikationer när ett nytt erbjudande finns och även en kostnadskontroll som erbjuds till kunden för att lättare förstå sina mönster. Denna trend kan med fördel omsättas även för mindre företag genom att jobba mer aktivt med bonusprogram kopplade till QR-koder, en kundtjänst via en chatt på sajten eller annan plattform.[2]

För det tredje: Var medveten om riskerna. När betalningarna svänger över från analogt till digitalt, följer även riskfaktorerna med. Företag har blivit en hetare måltavla för cyberkriminella. Därför är det viktigt att ha betalsystem som är i konstant utveckling och har skapat lösningar som skyddar både kunder och företag. Visas AI arbetar med deep learning – eller djup maskininlärning på svenska – för att alltid tolka de nya beteendena och eliminera dessa risker.[3]

Nu återstår att se vilket av länderna i Norden som tar upp stafettpinnen och bildar skola för digitala betalningar. Sverige är, till exempel, på god väg att bli kontantlösa. Det kan ni läsa mer om här på bloggen inom kort.

[1] https://www.visa.co.uk/visa-everywhere/blog/bdp/2019/06/26/channel-of-choice-1561553511811.html

[3] http://images.globalclient.visa.com/Web/InovantElqVisaCheckout/%7b1eb2b49a-a890-456d-9336-16460097a015%7d_Global_Risk_-_Transforming_Payment_Security_Through_Artificial_Intelligence.pdf

Tag: Visa Research