Global Matters

Så kan vi konsumera hållbart – med hjälp av nudging

Visa har en möjlighet och skyldighet att bidra till de globala målen för hållbar utveckling, skriver Charlotte Hogg, vd, Visa Europe.

By Charlotte Hogg, Europas vd

Så kan vi konsumera hållbart – med hjälp av nudging

De globala målen för hållbar utveckling – som är en del av Agenda 2030 – berör alla. Inte minst ett globalt företag som Visa. Vi finns i 200 länder och utvecklar tjänster som går hand-i-hand med att utveckla moderna och hållbara samhällen.  Det finns framför allt tre områden där vi på Visa ser en möjlighet, och även skyldighet, att bidra till de globala målen.

 1. Ansvarsfull konsumtion
  Intresset för hållbar konsumtion ökar allt mer – inte minst i Norden. Detta visas bland annat i hur konsumenterna i Norden köper färre flygresor: Under 2019 minskade antalet passagerare på Swedavias tio flygplatser i Sverige.

  Men vad krävs för att konsumenter ska fortsätta ställa om till ett ännu mer hållbart beteende? Att förstå sitt nuvarande shoppingbeteende, och vad det leder till för klimatet, kan vara en del av lösningen. Och där kan digitala verktyg göra det extra lätt. Vi arbetar nu på en tjänst som gör det möjligt att beräkna sitt koldioxidutsläpp baserat på sina köp, vilket gör att man även kan dimensionera och styra sitt klimatavtryck baserat på konsumtionen. Detta kommer bli en av vår tids nästa stora tjänster för att gå mot mer hållbar konsumtion. När vi gör data mer tillgängligt för alla kan vi, i tätt samarbete med aktörer så som banker och handlare, öka medvetenheten kring vår påverkan på planeten.

 2. Hållbara städer och samhällen
  Om 30 år bor 2,5 miljarder människor i storstäder[1]. Före dess – redan om 20 år – beräknas utsläpp från transporter stå för en tredjedel av de globala utsläppen. Det gör att den snabba urbaniseringen riskerar att snabba på utsläppen från transporter än mer, vilket kommer kräva en välfungerande kollektivtrafik för att hantera. Digitala betalningar gör det möjligt för städer att ansluta alla former av trafik – såsom bussar, tåg, tunnelbanor och resedelningstjänster – till ett och samma nätverk. Det minskar tröskeln för resande och gör det ännu mer troligt att invånare åker kollektivt.

  Datan från betalmönstren kan också användas för att optimera trafikströmmarna. Fler bussar sätts in när fler personer reser och vice versa, för att ta ett exempel. Detta kommer öka nöjdheten i trafiken och kunna öka resandet. Men för att uppnå en förändring krävs samarbete mellan alla parter. I London, New York och Hong Kong har det kunnat skapa just enkla och säkra resor i kollektivtrafiken för miljoner människor.

 3. Ett mer jämställt företagande
  Kvinnor stärker ekonomier runt om i världen. Men de är generellt underbetalda och motarbetade. Världsbanken rapporterar ett kreditunderskott på hela 300 miljarder dollar för små och medelstora företag ägda av kvinnor. När företag som ägs av kvinnor dock tillåts blomstra, förbättras deras försörjning och de återinvesterar i sina lokala samhällen. Därför startade Visa initiativet She's Next.

  She's Next stärker kvinnor över hela världen genom att ge tillgång till utbildning, verktyg och tjänster som hjälper deras företag och samhällen att utvecklas. Genom ett bidrag på 20 miljoner dollar stödjer Visa Foundation Women's World Banking, som hjälper att ge tillgång till finansiering för 10 miljoner kvinnor och att hjälpa 1,5 miljoner kvinnligt ägda småföretag att ta kontroll över sin ekonomi.

  Under de senaste 60 åren har Visa drivits av viljan att koppla samman världen och att hjälpa individer, företag och ekonomier att utvecklas. Arbetet har alltid krävt samarbete med regeringar, banker, handlare, privata organisationer och flera andra intressenter. Att uppnå målen för Agenda 2030 tror vi endast kommer vara möjligt genom olika typer av samarbeten – och vi är redo att ta vårt ansvar.

  Läs mer: https://www.weforum.org/agenda/2020/01/3-ways-digitalizing-payments-can-support-sustainable-economic-growth/

   

  [1] (UN Population Report 2018)

 

Tag: Financial Inclusion