Global Matters

Nytt Visa-stipendium ska lyfta kvinnliga entreprenörer i Sverige

Visa She's Next

Kvinnor är kraftigt underrepresenterade bland svenska entreprenörer. Endast en liten del av kapitalet som investeras i Sverige går till bolag med kvinnor som ägare. För att uppmärksamma frågan och bidra till bättre möjligheter lanserar Visa stipendiet She’s Next, där tre svenska kvinnoägda bolag tilldelas €10 000 vardera.

 

Andelen kvinnor som driver egna bolag är lägre i de nordiska länderna jämfört med snittet i EU. Och Sverige är det land i Norden som har lägst andel kvinnliga entreprenörer (26 procent).[1] Förbättrad tillgång till externt kapital och ökad synlighet är två viktiga åtgärder som krävs för att trenden ska kunna brytas.  

– Med initiativet She’s Next vill vi belysa vikten av kvinnligt entreprenörskap och i handling visa stöd och bidra med viktiga verktyg och resurser. Stipendiet riktar sig till småföretag ägda av kvinnor som behöver kapital för att växa, driva eller finansiera sin verksamhet, säger Elena Fadeeva, Marknadschef i Norden och Baltikum Visa.

Bakom initiativet står, förutom betalnätverket Visa, även den globala finansieringsplattformen IFundWomen. Utöver stipendiet på €10 000 ingår även tillgång till ett års personlig företagscoachning. För att kunna ansöka om stipendiet behöver bolaget vara registrerat i Sverige, ha varit verksamt i minst ett år, ha en fysisk eller digital närvaro samt ha kvinnligt ägande som uppgår till minst 51 procent.

Ansökningsperioden för stipendiet är mellan 18 augusti och 30 september.

She’s Next är det senaste i raden av initiativ från Visa med fokus på jämställdhet på den nordiska marknaden. Visa blev den första sponsorn av damfotbollen inom UEFA när man 2018 tecknade ett flerårigt avtal. Den svenska landslagsstjärnan Kosovare Asllani har sedan dess varit en del av team Visa och stöttat flera av Visas största kampanjer för damfotbollen.

Läs mer om initiativet här: visa.se/shesnext    

 

[1] Ekonomifakta, https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Jamstalldhet/Foretagare---internationellt/

Tag: Financial Inclusion Tag: Women’s Empowerment