About Visa

Visa hjälper småföretagare att digitalisera sin affär

Rune Wikström driver Wikströms Fisk på Möja i Stockholms skärgård.
Rune Wikström driver Wikströms Fisk på Möja i Stockholms skärgård. Tack vare samarbetet med Visa kan han ta betalt för fisken på ett smidigare och enklare sätt.

99 procent av Europas företag är små eller medelstora. De skapar jobb och bidrar till att skapa tillväxt i varje enskild sektor. Samtidigt kämpar småföretagen med digitaliseringen. 6 av 10 uppger att digitaliseringen är en utmaning och endast var sjätte SME-företag uppger att de har digitaliserats.

”Vi måste göra det enkelt för småföretagare att ta betalt och i förlängningen digitalisera sin affär”, säger Philip Konopik, Nordenchef på Visa.

Småföretagare är viktiga, inte minst för den svenska ekonomin. Till exempel skapar de 45 procent av jobben och är viktiga för utvecklingen i näringslivet.[1] När Ipsos, på uppdrag av Visa, undersökte vilken relation svenskarna har till småföretagen var resultatet tydligt:

  • 61 procent menar att handla hos småföretag påverkar ens liv positivt [2]
  • 59 procent blir gladare av att handla hos småföretag
  • 57 procent svarar att de handlar hos lokala småföretag för att det stärker ens närområde

Men precis som resten av betalmarknaden befinner sig svenska småföretagare mitt i en digitalisering. Även om 68 procent [3] av små och medelstora företag nyttjar digitala kanaler idag är det endast 17 procent [4] som fullt ut integrerat digital teknik i sin verksamhet.

Samtidigt ökar kraven från kunderna att kunna ”blippa” för att genomföra en betalning. Till exempel visar data från Visa att antalet kontaktlösa Visa-transaktioner i Sverige ökat med 48,8 procent perioden januari 2020 och juli 2022.[5]

– Vi på Visa tror att småföretagare och mindre handlare är ryggraden i ekonomin. Som ett globalt betalnätverk är det därför viktigt att vi, med vår kunskap och verktyg, ger SMB:s möjligheten att utveckla sin affär i takt med att betalmarknaden digitaliseras, säger Philip Konopik, Nordenchef för Visa.

Som ett led i Visas långsiktiga arbete för att ge småföretagare bättre förutsättningar att växa uppmärksammas ett par entreprenörer i en ny marknadsföringskampanj. I filmerna som tagits fram får tittarna följa med Rune Wikström som driver Wikströms Fisk ute på Möja i Stockholms skärgård.

Varje dag fångar han fisk som serveras på familjens restaurang på ön. Tack vare samarbetet med Visa kan han ta betalt för fisken på ett smidigare och enklare sätt.

– Syftet med kampanjen är att ge uppmärksamhet till småföretagare. Genom att erbjuda tillgång till vårt globala betalnätverk har vi möjlighet att ge verktygen som krävs för att även mindre företag ska få tillgång till den digitala ekonomin, säger Philip Konopik.

Läs mer om kampanjen och hur Visa stöttar småföretagare här.

 
Case studies, comparisons, statistics, research and recommendations are provided “AS IS” and intended for informational purposes only and should not be relied upon for operational, marketing, legal, technical, tax, financial or other advice. Visa Inc. neither makes any warranty or representation as to the completeness or accuracy of the information within this document, nor assumes any liability or responsibility that may result from reliance on such information. The Information contained herein is not intended as investment or legal advice, and readers are encouraged to seek the advice of a competent professional where such advice is required.

[1] the Swedish Agency for Economic and Regional Growth, facts about small business
https://tillvaxtverket.se/statistik/foretagande/basfakta-om-foretag.html

[2] Report Ipsos/Visa: Small businesses in times of pandemic
https://www.mynewsdesk.com/se/visa-2/documents/ipsos-smaafoeretagare-i-pandemins-tid-103733

[3] The five-step journey to SME banking transformation, EY, July 2021, https://www.ey.com/en_gl/banking-capitalmarkets/the-five-step-journey-to-sme-banking-transformation

[4] Unleashing the full potential of European SMEs, European Commission, March 2020

[5] VisaNet transaction data Europe July 2022

Tag: Payment technology Tag: Click To Pay Tag: Visa Research