Global Matters

Tre kvinnoägda företag i Sverige tilldelas Visa-stipendium

2023 års mottagare av She's Next-stipendiet i Sverige
2023 års mottagare av She's Next-stipendiet i Sverige Anna Bergholtz, Linnea Markmeyer och Vendela Wikman, och Mary Juusela.

Visa, som är världsledande inom digitala betalningar, strävar efter att skapa bättre förutsättningar för kvinnliga entreprenörer. Därför delar företaget ut stipendiet She’s Next för andra året i rad. Nu står det klart vilka tre svenska kvinnoägda företag som tilldelas €10 000 vardera.

Som ett betalnätverk med global räckvidd och stark lokal närvaro spelar Visa en viktig roll i att stötta handeln i Norden och Baltikum. Med målet att skapa mer inkluderande och hållbara ekonomier vill Visa stärka individer, företag och samhällen i Norden och Baltikum.

Under hösten har kvinnliga företagare kunnat ansöka till Visas She's Next-stipendieprogram som genomförs för andra året i rad. Programmet syftar till att stötta kvinnliga entreprenörer och bidra till att fler kvinnliga företagare ska kunna utveckla och skala upp sin verksamhet, bland annat genom att tillföra externt kapital. Totalt tre kvinnligt ägda företag i Sverige har nu tilldelats €10 000 vardera samt tillgång till företagscoaching via Feminvest, en nordisk organisation som hjälper kvinnliga entreprenörer att nå sin fulla potential.

För att vara behörig att söka stipendiet behövde företaget vara registrerat i Sverige, ha varit verksamt i minst ett år, ha en fysisk eller digital närvaro, samt ha ett kvinnligt ägande som uppgår till minst 51 procent. När ansökningsperioden stängde den 28 september hade ett stort antal ansökningar kommit in från företag runt om i hela landet.

”Vi på Visa tror på styrkan i inkluderande ekonomier. Många egenföretagare tampas just nu med ett mer utmanande ekonomiskt läge, förändrade konsumtionsvanor och inflation. Det känns därför bra att vi genom stipendieprogrammet She’s Next, som är en viktig del av vårt arbete som syftar till att stötta kvinnliga företagare, kan hjälpa till med både finansiering och individuell företagscoaching. Vi är också glada att programmet har tagits emot så väl när det nu genomförs för andra året. Som ett globalt nätverk för digitala betalningar, med stark lokal närvaro, kan vi bidra med både kunskap och verktyg som kan skapa bättre förutsättningar för fler entreprenörer och småföretagare," säger Fredrik Lindquist, chef för Visa i Sverige.

En svensk jury har nu gjort sitt val. Mottagarna av Visa She’s Next-stipendiet 2023 i Sverige är:

 

Unique Power
Unique Power grundades 2020 och erbjuder utbildning och konsultstöd inom inkludering och funktionsnedsättning. Med ett företagsnätverk med över 100 medlemmar med olika funktionsnedsättningar samt en nominering till Diversity Index Award 2021, blev Unique Power snabbt en viktig aktör för ett mer inkluderande samhälle. Grundaren Anna Bergholtz har i 20 år arbetat med frågor om funktionsnedsättning som journalist och föreläsare. Tillsammans med den egna erfarenheten av att leva med reumatism och förlora synen i vuxen ålder är hon en förebild för många. Genom Unique Power lyfts vinsterna med funktionsmångfald.

 

Lika Olika
Redan vid 19 års ålder inledde Mary Juusela en unik studie om hur social exkludering påverkar individers potential, produktivitet och livskvalitet. Resultatet blev verktyget Lika Olika-metoden som presenterades globalt 2015. Metoden används idag brett inom näringsliv och skola i Sverige, på Åland och i Finland och har hjälpt över 100 000 individer att nå sin fulla potential och organisationer att öka ROI. Hemligheten är kunskap i grundläggande sociala färdigheter, som många idag saknar.

 

Unna Baby
Det nystartade företaget Unna grundades med visionen att bryta stigmat kring flaskmatning. Genom att erbjuda den första svensktillverkade och ekologiska modersmjölksersättningen vill grundarna Vendela Wikman och Linnea Markmeyer erbjuda ett säkert alternativ om amning inte fungerar, eller som ett komplement. Trots att produkterna bara har funnits på marknaden i knappt ett år, har Unna redan medverkat i TV-programmet Draknästet och fått ut sina produkter till flera stora svenska återförsäljare.

 

Intresserad av att läsa mer om She’s Next och Visas arbete för att stötta småföretagare? Läs mer på visa.se/shesnext.

 

Om She's Next
She’s Next, Empowered by Visa är ett globalt initiativ som syftar till att bidra till bättre förutsättningar för kvinnliga entreprenörer och småföretagare. Stipendiet lanserades för första gången i Norden och Baltikum i augusti 2022 och delas nu ut för andra året i rad. Initiativet har tidigare genomförts på flera andra av Visas marknader, däribland USA, Kanada, Irland och Polen. Sedan 2020 har Visa delat ut över 3,8 miljoner dollar till bolag ägda av kvinnor genom initiativet She’s Next.

Tag: Women’s Empowerment Tag: Financial Inclusion