Innovation

Framtidens drivkrafter

AI-trenderna inom betalningar som formar 2024

I början av 2024 står artificiell intelligens (AI) inom betalningar på gränsen till banbrytande förändring. Med insikter från Visas långa historia inom AI2 utforskar vi nyckeltrender inom vår egen bransch som förutses påverka hela betalindustrin. 

”Visas ständiga strävan efter innovation innebär att vi redan planerar för en framtid där betalningar är ännu mer sömlösa och konsumenter har tillgång till ett enormt utbud av betalalternativ. För att utveckla nya produkter och tjänster har vi dubblerat vår användning av AI, och har flera tusen kollegor som arbetar med våra nya data- och AI-plattformar. Detta hjälper oss möjliggöra ännu mer sofistikerade modeller i vårt produkterbjudande,” säger Philip Konopik, Nordenchef för Visa.

AI-drivna innovationer

Visas senaste framsteg inom AI bereder väg för en ny era av transaktionseffektivitet och säkerhet. Lanseringen av VisaNet +AI introducerar en rad tjänster — bland annat Smarter Posting, Settlement Forecast och Stand-In Processing. Smarter Posting använder AI för att förutsäga transaktionsstabilitet, vilket minskar förseningar i uppdateringen av kontosaldon. Settlement Forecast erbjuder sjudagarsprognoser för att hjälpa till att optimera likviditetshantering. Stand-In Processing använder djupinlärning för att hjälpa till att säkerställa sömlösa betalupplevelser även under avbrott. Dessa innovationer är bara början på Visas AI-drivna lösningar och innovationer, som alla levererar mer förutsägbara, transparenta och snabba betalningar.3

Öppen data och dess roll inom betalningar

Tillväxten och möjligheterna hos öppen data är centralt för framtidens betalningar. Visas innovativa användning av data, exempelvis genom att ersätta kortnummer med så kallade secure strings, eller säkra strängar4, återspeglar Visas åtagande för säkra och personaliserade transaktioner. Med betydande investeringar på 33 miljarder SEK i AI- och datainfrastruktur bearbetar Visas stora nätverk miljontals transaktioner sömlöst, med hjälp av AI-funktioner för riskhantering och bedrägeribekämpning.5

Generativ AI omformar transaktioner

Generativ AI har potential att förbättra transaktionssäkerheten genom att ersätta traditionella kortnummer med så kallade säkra strängar. Tillsammans med samarbetspartners integrerar Visa generativ AI i konsumenters köpupplevelse, vilket understryker AI:s centrala roll i deras verksamhet.6

Personaliserade digitala upplevelser: Appliceras över generationsgränserna

Efter att 1993 ha bidragit till att introducera AI-baserad risk- och bedrägerihantering inom betallösningar har Visa ägnat tre decennier åt att förfina sina innovationer. Dessa fortsatta framsteg inom AI syftar till att forma ett intelligent, effektivt och sammankopplat ekosystem inom betalningar till 2024. Dessutom kan dessa trender hjälpa betalindustrin att anpassa sig till förändringshastigheten inom digital handel och dess påverkan på kundupplevelsen. Vardagliga digitala upplevelser har blivit högst personliga, intuitiva och sömlösa, används av olika generationer och ger större valmöjligheter för slutkunden.

Denna sömlösa integration av virtuella och personliga upplevelser är särskilt tydlig bland yngre generationer, till exempel Generation Alpha (födda 2010 – 2025), som förväntar sig en än mer sömlös värld. I vår senaste undersökning7 fick vi in svar från över 3 000 barn i åldrarna 8-14 från hela Europa om deras vision och förväntning på framtiden. 

Undersökningen visade att AI, digitala upplevelser och hållbarhet påverkar Generation Alphas beteenden avsevärt. De är djupt engagerade i den digitala världen, vilket påverkar deras finansiella förståelse och attityd till att tjäna pengar mer än någon tidigare generation.

Om dessa förväntningar förverkligas så som undersökningen visar, har Generation Alpha potential att helt förändra hur företag och samhällen kommer att fungera under de kommande fem till tio åren. Företag måste fortsätta att lära, testa och innovera för att möta dessa allt högre förväntningar. De som inte hänger med i förändringstakten nu, riskerar att halka efter i framtiden.

[1] Fallstudier, statistik, forskning och rekommendationer tillhandahålls "AS IS" och är avsedda endast för informativa syften och bör inte förlitas på för drift, marknadsföring, juridik, teknik, skatt, finans eller annan rådgivning. Visa Inc. lämnar inga garantier eller försäkringar om informationens fullständighet eller korrekthet i detta dokument, inte heller tar man något ansvar eller någon skyldighet som kan uppstå från förlitande på sådan information. Informationen här är inte avsedd som juridisk rådgivning, och läsarna uppmuntras att söka råd från en kompetent juridisk professionell där sådant råd krävs.

[2] 30 years of AI and counting | Visa

[3] Visa Introduces AI-Powered Innovations for Smarter Payments | Visa

[4] What is tokenisation? | Visa Navigate

[5] What’s the power of open data in enabling the future of payments? | Visa Navigate

[6]  Generative AI in payments (visa.com)

[7] From robot avatars to AI-powered football boots: Gen Alpha share visions for the future (visa.com)

Tag: Payment technology