Marknadsvärde

$ 26 B

Marknaden för laddning av elbilar värderas nu till 26 miljarder dollar. År 2030 förväntas elbilsmarknaden som helhet nå ett värde på 7 biljoner dollar.

Branschlöfte

100 %

Några av de främsta biltillverkarna, såsom Ford, General Motors och Volvo, lovade på klimatmötet i Glasgow att de ska vara 100 procent emissionsfria till år 2040.

Laddningsföretag

300

Det finns idag över 30 olika biltillverkare som säljer elbilar och 300 företag som erbjuder laddning av elbilar över hela världen.

Är du en operatör?

Få tillgång till Visas resurser och läs mer om dagens betalningslösningar.