Hur kommer din värld att förändras?

2020 uppgick antalet tillgängliga elbilar globalt till över 10 miljoner. Detta antal nästan fördubblades till slutet av 2021. Allteftersom infrastrukturen för att ladda elbilar växer för att möta efterfrågan, arbetar Visa med att skapa smidiga betalningsupplevelser för alla bilister.

Vad elbilsägare behöver veta

Visa vill göra det mer praktiskt för bilister att betala för att ladda sin elbil. Få reda på hur du kan ladda utanför hemmet på ett sätt som passar ditt liv och dina rutiner. Detta med hjälp av appar som hittar de bästa laddstationerna för dig, till snabba, kontaktlösa betalningar.

Elbilar i strålkastarljuset

Marknadsvärde

$ 26 B

Marknaden för laddning av elbilar värderas nu till 26 miljarder dollar. År 2030 förväntas elbilsmarknaden som helhet nå ett värde på 7 biljoner dollar.

Branschlöfte

100 %

Några av de främsta biltillverkarna, såsom Ford, General Motors och Volvo, lovade på klimatmötet i Glasgow att de ska vara 100 procent emissionsfria till år 2040.

Laddningsföretag

300

Det finns idag över 30 olika biltillverkare som säljer elbilar och 300 företag som erbjuder laddning av elbilar över hela världen.

Vad operatörer behöver veta

Skillnaden mellan en laddstation som folk flockas runt och en som står orörd kan ha att göra med hur enkelt det är för kunderna att betala. Det finns flera olika sätt för operatörer att säkerställa en positiv betalningsupplevelse.

Är du en operatör?

Få tillgång till Visas resurser och läs mer om dagens betalningslösningar.