• Visas initiativ för social påverkan

    Visa har åtagit sig att främja en inkluderande, rättvis och hållbar ekonomisk tillväxt som gör det möjligt för alla, överallt, att utvecklas.

Småföretag och enmansföretag

50 M

I vårt engagemang för digital rättvisa ingår vår satsning att ge 50 miljoner små- och enmansföretag världen runt tillgång till digital teknik senast år 2023.

Rättvisa och inkludering

500 M

Vi uppfyllde målet att förse 500 miljoner fattiga människor tillgång till digitala betalningskonton fram till utgången av 2020 och vårt arbete fortsätter.

Nätverk

85 %

85 % av våra anställda deltar i Visa-program för att ge något tillbaka till sina nätverk redan under bokslutsåret 2021.