• Social påverkan

    Visa ser som sin uppgift att stödja inkluderande, likaberättigad och hållbar ekonomisk tillväxt för alla, överallt.

Småföretag och enmansföretag

50 M

Som en del i våra ansträngningar för att öka den digitala jämlikheten arbetar vi för att ge 50 miljoner småföretag och enmansföretag världen över tillgång till digital teknik senast år 2023.

Rättvisa och inkludering

500 M

Vi uppfyllde vårt mål att förse 500 miljoner människor som helt eller delvis saknar tillgång till banktjänster tillgång till digitala betalningskonton senast år 2020 och vi fortsätter arbetet.

Nätverk

85 %

85 % av våra anställda deltar i Visa-program för att ge något tillbaka till sina samhällen redan under verksamhetsåret 2021.