Betala tryggt: hur du betalar spelar roll


Så här skyddar Visa dig

Visas inställning till säkerhet innebär flera lager av skydd. Online eller offline, vi jobbar alltid proaktivt för att se till att din information och dina transaktioner är säkra.

Vi gör lösningar för att du ska känna dig trygg och säker


Skydda dig vid köp online och i butik

Woman paying in a shop
woman making parcel