Visa stöttar småföretagare och kvinnliga entreprenörer

three women


Möt 2023 års mottagare av Visa She’s Next-stipendiet i Sverige

Mottagarna av stipendiet kommer att tilldelas €10 000 var samt ett år av personlig företagscoaching via Feminvest.
anna bergholtz

2022 års mottagare i Sverige

Woman

Ett års företagscoaching med Feminvest

Feminvest är en Skandinavisk hub för kvinnligt ägande som bygger på tre delar; privatekonomi, ängelinvesteringar och entreprenörskap. Företagets ambition är att accelerera kvinnligt ägande och på så sätt uppnå en mer jämlik fördelning av förmögenhet och kapital mellan kvinnor och män. Genom entreprenörsprogrammet EXPAND erbjuds bolag som är majoritetsägda av kvinnor; kunskap, nätverk och marknadsföring för att skala sin verksamhet.
rosie in shop

Initiativet genomförs i samarbete med organisationen IFundWomen

IFundWomen är en global organisation och marknadsplats för bolag ägda av kvinnor, och för de som önskar att stötta dem. Organisationen erbjuder tillgång till kapital, coachning och det nätverk som krävs för att stärka fler kvinnor, sprida kunskap och inspirera till handling.

Vanliga frågor & svar


Läs mer om Visas initiativ med fokus på småföretagande och jämställdhet

Woman in clothes shop
Team Visa photo shoot