Visa Secure med EMV® 3-D Secure

Nästa generations autentisering för att göra global e-handel säker i realtid.

Visa Secure med EMV 3-D Secure

Visa var först med det ursprungliga 3-D Secure-protokollet för mer än 15 år sedan för att skydda e-handelstransaktioner genom att tillhandahålla ett extra lager identitetsverifikation före auktorisering. 3-D Secure (3DS) gör det möjligt att utbyta data mellan handlaren, kortutfärdaren och, vid behov, kunden för att bekräfta att transaktionen initieras av den faktiske kontoinnehavaren.

Fördelar


Material

Visa Secure logo.

Kontakta utgivaren av ditt Visa-kort för mer information