• Visa Secure med EMV® 3-D Secure

    Nästa generations autentisering för att göra global e-handel säker i realtid.
Visa Secure logo.

Kontakta utgivaren av ditt Visa-kort för mer information