Frigör möjligheter för alla

Vi är ett betrott nätverk som är världsledande inom digitala betalningar. Vi vill undanröja hinder och få fler människor att bli delaktiga i den globala ekonomin. För vi tror att ekonomier som inkluderar alla gynnar alla, överallt i världen.

3.6 B

Visa-kort ger global ekonomisk delaktighet1

206 B

Betalningstransaktioner2

70 M+

Inlösenställen världen runt3


BankAmericard

1958

Bank of America lanserar BankAmericard, det första kortet med en ”revolverande kredit”-funktion

Visa föds

1976

BankAmericard blir Visa – ett namn som låter likadant på alla språk

Träffa Visa Inc.

2007

Visa bildar ett globalt bolag, medan Visa Europe förblir medlemsägt

Visa’s Lynne Biggar, Kelly Tullier, & a group of 10+ year employees joined by NYSE President Stacey Cunning to celebrate Visa’s 60 years of existence.