Tillsammans kan vi göra mer för vår planet

Vår verksamhet är idag koldioxidneutral och vi har gått över till 100% förnybar elektricitet.¹ 

Nu arbetar vi gynna hållbar handel och, stötta akuta klimatåtgärder och övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp. 

20 000 människor, 100 % engagerade i hållbarhet

Vi arbetar för att minimera påverkan från våra kontor, datacenter och affärsverksamheter.¹

Väljer partner som delar våra hållbarhetsmål

Vi bygger in hållbarhet i våra partnerskap och initiativ. Det handlar om allt från att möjliggöra hållbara betalkort och beräkna kunders koldioxidavtryck till att göra det enklare att resa och använda kollektivtrafiken världen över.