Alla förtjänar lika möjligheter

Vi arbetar för att alla, oavsett kön, ursprung eller sexuell läggning, ska få likvärdiga möjligheter till ekonomiskt välstånd.